Current Database : (Total 231 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
ELIB Web Gateway BPS Library Online
   Card Screen
Browse Search Keyword Search Expert Search Card Screen MARC Screen Copy Menu HELP

 Author แสวง อภัยวงศ์ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๕๑๕)
 Note  นายแสวง เป็นบุตรของ เจ้าพระยา อภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) และหม่อมถนอม เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีพีน้องท้องเดียวกัน ๓ คน คือ เพียร อภัยวงศ์ (กัลยาณมิตร) และจิตรเสน อภัยวงศ์ เมื่อยังเยาว์ได้เริ่มเรียนหนังสือ ที่โรงเรียนอภัยพิทยาคาร วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี จนอายุ ๑๐ ปี จึงได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๒ จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เริ่มเรียนดนตรีไทยกับพระเพลงดุริยางค์แล้วมาเรียนต่อจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ชำนาญในการเล่นเครื่องสายมากและดีดจะเข้ได้ไหวเรียบมาก จนมีชื่อเสียงในวงการดนตรีไทย ทั้งยังเป็นจิตรกรสมัครเล่นที่มีฝีมือดีมากคนหนึ่ง เริ่มรับราชการในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง แล้วย้ายไปทำหน้าที่ด้านการเงินที่สำนักงานข้าว แล้วลาออกมารับราชการในกรมศิลปากรเป็นครูสอนดนตรีอยู่หลายปี แล้วจึงลาออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโรงงานยาสูบจนถึงแก่กรรม นายแสวงเป็นหัวหน้าวงดนตรี คณะ ส.สุรางคศิลป์ เป็นวงเครื่องสายที่บรรเลงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำ ฝีมือจะเข้ของท่านได้รับความนิยมและยกย่องว่าเป็นฝีมือชั้นครูสอนตั้งแต่นักเรียนในกรมศิลปากรไปจนถึงสอนชาวต่างชาติ เช่น ชาวเขมร ที่มาจากพระตะบอง ชีวิตสมรสได้แต่งงานกับ นางสาวประคอง พุ่มทองสุข ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนิภา อภัยวงศ์ ทั้งสองสามีภรรยาเป็นนักดนตรี ครูสอนดนตรีและนักร้องของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร แต่ไม่มีบุตรสืบสกุล งานอดิเรกอีกอย่างของครูแสวง คือการวาดภาพลายไทยลายวิจิตร เป็นภาพรามเกียรติ์ ตอนหนุมานหักคอช้างเอราวัณ และตอนหนุมานยึดรถพระอาทิตย์เป็นต้น นับเป็นภาพเขียนลายวิจิตรแบบไทยแท้ที่จัดได้ว่าฝีมือดีเป็นเยี่ยม ครูแสวงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๖๒ ปี ได้ทำการฌาปนกิจศพที่วัดธาตุทองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
 Added Entry พูนพิศ อมาตรยกุล (เรียบเรียงจาก คำให้สัมภาษณ์ของ ครูนิภา อภัยวงศ์.)
Copyright : Mahidol University Library and Knowledge Center
For Query, Please send email to : liwww@mahidol.ac.th